generaŁ stefan rowecki "grot"

Rowecki Stefan Paweł, pseudonimy Grot, Grabica, Rakoń, Kalina (1895-1944), generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny ZWZ-AK w latach 1940-1943. Przed I wojną światową członek konspiracyjnego harcerstwa. Od 1913 należał do Polskich Drużyn Strzeleckich.

W czasie I wojny światowej w Legionach Polskich, oficer i dowódca plutonu w 1, następnie 5 pułku piechoty I Brygady. Po kryzysie przysięgowym internowany w Beniaminowie. 1918 w Polskiej Sile Zbrojnej, był m.in. instruktorem w Oficerskiej Szkole Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, następnie w Wojsku Polskim.

1919-1920 walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. jako szef Oddziału II Frontu Południowo-Wschodniego i Grupy Uderzeniowej generała E. Rydza-Śmigłego. W okresie międzywojennym na różnych stanowiskach w armii. 1921-1926 oficer Biura Ścisłej Rady Wojennej i szef wydziału naukowo-wydawniczego Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego. 1926-1930 I oficer inspektoratu armii generała J. Rybaka.

1930-1935 dowódca 55 pułku piechoty w Lesznie. 1935-1938 dowódca brygady Korpusu Ochrony Pogranicza Podole w Czortkowie. 1938-1939 dowódca piechoty dywizyjnej w 2 dywizji piechoty Legionów w Kielcach. W czerwcu 1939 otrzymał polecenie zorganizowania Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, którą dowodził we wrześniu 1939.

Ostatni bój na czele brygady stoczył w dniach 18-20 września pod Tomaszowem Lubelskim. Od początku okupacji zaangażowany w pracy konspiracyjnej. W październiku 1939 mianowany zastępcą komendanta głównego i szefem sztabu Służby Zwycięstwu Polski. Od stycznia 1940 komendant Obszaru Warszawskiego ZWZ, praktycznie całego obszaru okupacji niemieckiej.

W czerwcu 1940 mianowany komendantem głównym ZWZ. 1940 wystąpił do generała W. Sikorskiego z propozycją powołania Delegata Rządu RP na Kraj. Pod koniec 1941 utworzył organizację Wachlarz. Przeciwny współpracy z PPR. Rozbudował AK, zapewniając jej równocześnie właściwą strukturę organizacyjną i system dowodzenia.

Doprowadził do scalenia większości wojskowych organizacji konspiracyjnych. W lipcu 1942 otrzymał zgodę na prowadzenie ograniczonej walki zbrojnej. Zdekonspirowany i aresztowany przez Niemców 30 czerwca 1943. Przewieziony do centrali gestapo w Berlinie, później prawdopodobnie umieszczony w Sachsenhausen, gdzie został zamordowany z rozkazu H. Himmlera w sierpniu 1944, po wybuchu powstania warszawskiego.

Encyklopedia WIEM została opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra http://www.fogra.com.pl/

--------------

Ofiary ludzkie i represja pod okupacją niemiecką ->tu Apel Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” realizatora programu.

a tutaj Artykuł pana doktora hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta z okazji odsłonięcia pomnika w Sachsenhausen

Uroczyste odsłonięcie Pomnika w Sachsenhausen

Inne relacje filmowe z tej uroczystości ...tutaj.....

----------

Przebieg uroczystośći Odsłonięcia pomnika pamięci i specjalnej wystawy poświęconej generałowi Stefanowi GROT-Roweckiemu w

Muzeum Sachsenhausen

Miejsce Pamięci w Muzeum Sachsenhausen
4. listopada 2014 roku
 

Godzina 11:00
Otwarcie nowej wystawy specjalnej w Zellenbau
Powitanie
Prof. Dr Günter Morsch
dyrektor Miejsca Pamięci i Muzeum Sachsenhausen

Odsłonięcie nowego pomnika w Strefie Komendantury
Powitanie
Prof. Krystyna Rowecka-Trzebicka
bratanica Generała Stefana „Grota“ Roweckiego
Dr Jerzy Margański
ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech

Wykład w miejscu uroczystości:
Dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert
sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
„Generał Stefan Rowecki „GROT“ Twórca Armii Krajowej -
Więzień Sachsenhausen”
Muzyka Dr Barbara Kaszuba (skrzypce, fortepian) i Maciej Boberek (wokal)

Poczęstunek

Godzina 14:30
„Grot oczami Młodych“
prezentacja multimedialna licealistów
Dyskusja na podium
Generał Stefan Rowecki „Grot“ - współtwórca Polskiego Państwa Podziemnego”
Dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert
sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Prof. Tomasz Szarota
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Dariusz Pawłoś
przewodniczący Zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie“
Dr Janusz Marszalec
z-a dyrektora Muzeum II Wojny Światowej

Moderacja
Dr Maciej Maciejowski
Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin